Lecturus Junior, spin off Uniwersytetu Warszawskiego, to platforma umożliwiająca uczniom uczestnictwo w kursach online przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty i matury. To jednak zdecydowanie więcej niż tylko lekcje i testy. To elastyczność, która pozwala uczyć się wtedy, kiedy uczestnikom pasuje, a nie kiedy zezwala im na to plan lekcji. To dostęp do wiedzy ekspertów, ale również wsparcie i motywacja, które pomagają pokonać każdą przeszkodę.

W ramach platformy każdy z uczestników ma dostęp do panelu z wykupionymi kursami, lekcjami odbywającymi się w czasie rzeczywistym z nauczycielem, oraz nagranych, przeszłych lekcji, do których mogą wrócić kiedy tylko chcą!

Co zrobiliśmy?

  • stworzyliśmy platformę on-line do prowadzenia lekcji z możliwością moderowaniem uczestników oraz interakcją w trakcie lekcji, dostępną przez 24h z dowolnego urządzenia połączonego z internetem;
  • zaprojektowaliśmy panele dla uczniów, panel administracyjny oraz panel dla nauczycieli.

Jak to zrobiliśmy?

Architektura aplikacji
Architektura aplikacji
Laravel
Laravel
Shoper
Shoper
Google Cloud Platform
Google Cloud Platform